Gudstjenester

01jun kl. 10:30

Højmesse 2. Pinsedag Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

01jun kl. 10:30
06jun kl. 10:30

Dåbsgudstjeneste Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

06jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

07jun kl. 10:30
14jun kl. 09:00

Gudstjeneste Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 9.00

 

14jun kl. 09:00
14jun kl. 10:30

Højmesse Hostrup Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

14jun kl. 10:30
21jun kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

21jun kl. 10:30

Arrangementer

11jun kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

11jun kl. 18:30
18aug kl. 18:30

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i sognehuset

 

18aug kl. 18:30
27aug kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

27aug kl. 18:30
24sep kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

24sep kl. 18:30
29okt kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

29okt kl. 18:30
26nov kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

26nov kl. 18:30

Nu kan vi igen fejre gudstjeneste i landets kirker, det er glædeligt, men indtil videre bliver det under lidt andre forhold, end vi er vant til.

 

Vi må kun være 35 i Guldager Kirke og 20 i Hostrup Kirke, og menigheden skal sidde med 2 meters afstand til hinanden, medmindre man tilhører samme husstand. At afstandskravet er 2 og ikke 1 meter skyldes, at vi synger, og en gudstjeneste uden menighedens salmesang er utænkelig.

Antallet af deltagere kommer naturligvis til at påvirke de gudstjenester, hvor der er dåb. I de tilfælde, hvor der er 1 dåb, må dåbsfølget højst bestå af 15 personer, mens de kun må bestå af 10 personer, hvor der er 2 dåb

Ved højmessen vil vi desværre ikke kunne fejre nadver, da forholdene i Guldager og Hostrup Kirker ikke tillader, at den kan holdes på sundhedsforsvarlig vis.  I stedet for vil der være absolution.

Vi vil bruge kirkernes salmebøger, som bliver udleveret ved indgangen. Når gudstjenesten er forbi, vil vi bede menigheden om at aflevere salmebøgerne i en kasse i våbenhuset. De anvendte salmebøger vil derefter komme i karantæne i 48 timer, før de kan tages i brug igen.

 

Ved bisættelser og begravelser må der højst deltage 35 personer i Guldager Kirke og 15 i Hostrup Kirke. Her gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde en afstand på min. 2 meter til hinanden. Der er opstillet håndsprit i kirkerne, og vi vil på grund af smittefare ikke anvende salmebøgerne, men salmeark.

 

Vedr. bisættelser vil det være muligt, at udskyde den kirkelige handling til efter kremeringen i forbindelse med urnenedsættelsen, hvor jordpåkastelsen vil finde sted. På den måde kan handlingen udskydes, til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i bisættelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred.

 

Denne begravelsesform kan kun anvendes under helt særlige forhold, sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold.

 

Hvor den kirkelige handling ikke ønskes udskudt, vil det under den nuværende situation være muligt at filme/fotografere eller livestreame handlingen. Dvs. at vores normale forbud mod brug af kamera i kirken er ophævet, indtil situationen er normaliseret.

 

 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

 

Sognepræsterne ved Guldager og Hostrup Kirker

 

Mette Præstegaard Friis tlf. 50 51 60 20

Brian Bannerholt tlf. 75 11 60 30