Gudstjenester

25okt kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

25okt kl. 10:30
01nov kl. 09:00

Gudstjeneste Allehelgensdag Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 9.00

 

01nov kl. 09:00
01nov kl. 10:30

Højmesse Allehelgensdag Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

01nov kl. 10:30
01nov kl. 14:30

Gudstjeneste Allehelgensdag Hostrup Kirke Brian Bannerholt kl. 14.30

 

01nov kl. 14:30
07nov kl. 10:30

Dåbsgudstjeneste Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

07nov kl. 10:30
08nov kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

08nov kl. 10:30

Arrangementer

23okt kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

23okt kl. 14:00
29okt kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

29okt kl. 18:30
04nov kl. 14:00

AFLYST Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Fællessang

Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag vil vi bl.a. synge fra …

04nov kl. 14:00
06nov kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

06nov kl. 14:00
11nov kl. 18:30

Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Arne Aa-foredrag.

Efter vi har spist sammen vil tidligere sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, Esbjerg, …

11nov kl. 18:30
20nov kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

20nov kl. 14:00
 
 

Gudstjeneste under lidt andre forhold end vi er vant til

 

Vi må kun være 35 i Guldager Kirke og 20 i Hostrup Kirke, og menigheden skal sidde med 2 meters afstand til hinanden, medmindre man tilhører samme husstand. At afstandskravet er 2 og ikke 1 meter skyldes, at vi synger, og en gudstjeneste uden menighedens salmesang er utænkelig.

Antallet af deltagere kommer naturligvis til at påvirke de gudstjenester, hvor der er dåb. I de tilfælde, hvor der er 1 dåb, må dåbsfølget højst bestå af 15 personer, mens de kun må bestå af 10 personer, hvor der er 2 dåb

Ved højmessen vil vi desværre ikke kunne fejre nadver, da forholdene i Guldager og Hostrup Kirker ikke tillader, at den kan holdes på sundhedsforsvarlig vis.  I stedet for vil der være absolution.

Vi vil bruge kirkernes salmebøger, som bliver udleveret ved indgangen. Når gudstjenesten er forbi, vil vi bede menigheden om at aflevere salmebøgerne i en kasse i våbenhuset. De anvendte salmebøger vil derefter komme i karantæne i 48 timer, før de kan tages i brug igen.

Ved bisættelser og begravelser må der højst deltage 35 personer i Guldager Kirke og 15 i Hostrup Kirke. Her gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde en afstand på min. 2 meter til hinanden. Der er opstillet håndsprit i kirkerne, og vi vil på grund af smittefare ikke anvende salmebøgerne, men salmeark.

Vedr. bisættelser vil det være muligt, at udskyde den kirkelige handling til efter kremeringen i forbindelse med urnenedsættelsen, hvor jordpåkastelsen vil finde sted. På den måde kan handlingen udskydes, til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i bisættelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred. 


Denne begravelsesform kan kun anvendes under helt særlige forhold, sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold. Hvor den kirkelige handling ikke ønskes udskudt, vil det under den nuværende situation være muligt at filme/fotografere eller livestreame handlingen. Dvs. at vores normale forbud mod brug af kamera i kirken er ophævet, indtil situationen er normaliseret.

  

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

 

Sognepræsterne ved Guldager og Hostrup Kirker:  Mette Præstegaard Friis, telefon 50 51 60 20 og Brian Bannerholt, telefon 75 11 60 30.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

AFLYSNING på grund af Covid-19

 

På grund af situationen omkring covid-19, bliver vi desværre nødt til at aflyse vores sogneeftermiddag, onsdag den 4. november 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________