Gudstjenester

20sep kl. 09:00

Gudstjeneste Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 9.00

 

20sep kl. 09:00
20sep kl. 10:30

Højmesse Hostrup Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

20sep kl. 10:30
26sep kl. 10:30

Dåbsgudstjeneste Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

26sep kl. 10:30
27sep kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

27sep kl. 10:30
03okt kl. 10:30

Dåbsgudstjeneste Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

03okt kl. 10:30
04okt kl. 09:00

Høstgudstjeneste Hostrup Kirke Mette Præstegaard kl. 9.00

 

04okt kl. 09:00

Arrangementer

24sep kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

24sep kl. 18:30
25sep kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

25sep kl. 14:00
09okt kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

09okt kl. 14:00
12okt kl. 19:00

Koncert i Guldager Kirke med "Duo KlaSiRuLa"

Duoen består af blokfløjtenist Ditte Østergaard og guitarist Kristian Nøhr, som har …

12okt kl. 19:00
14okt kl. 18:30

Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Filmaften.

Vi vil denne aften først få lidt at spise og bagefter se film.

14okt kl. 18:30
23okt kl. 14:00

Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

 

23okt kl. 14:00

Nu kan vi igen fejre gudstjeneste i landets kirker, det er glædeligt, men indtil videre bliver det under lidt andre forhold, end vi er vant til.

 

Vi må kun være 35 i Guldager Kirke og 20 i Hostrup Kirke, og menigheden skal sidde med 2 meters afstand til hinanden, medmindre man tilhører samme husstand. At afstandskravet er 2 og ikke 1 meter skyldes, at vi synger, og en gudstjeneste uden menighedens salmesang er utænkelig.

Antallet af deltagere kommer naturligvis til at påvirke de gudstjenester, hvor der er dåb. I de tilfælde, hvor der er 1 dåb, må dåbsfølget højst bestå af 15 personer, mens de kun må bestå af 10 personer, hvor der er 2 dåb

Ved højmessen vil vi desværre ikke kunne fejre nadver, da forholdene i Guldager og Hostrup Kirker ikke tillader, at den kan holdes på sundhedsforsvarlig vis.  I stedet for vil der være absolution.

Vi vil bruge kirkernes salmebøger, som bliver udleveret ved indgangen. Når gudstjenesten er forbi, vil vi bede menigheden om at aflevere salmebøgerne i en kasse i våbenhuset. De anvendte salmebøger vil derefter komme i karantæne i 48 timer, før de kan tages i brug igen.

 

Ved bisættelser og begravelser må der højst deltage 35 personer i Guldager Kirke og 15 i Hostrup Kirke. Her gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde en afstand på min. 2 meter til hinanden. Der er opstillet håndsprit i kirkerne, og vi vil på grund af smittefare ikke anvende salmebøgerne, men salmeark.

 

Vedr. bisættelser vil det være muligt, at udskyde den kirkelige handling til efter kremeringen i forbindelse med urnenedsættelsen, hvor jordpåkastelsen vil finde sted. På den måde kan handlingen udskydes, til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i bisættelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred.

 

Denne begravelsesform kan kun anvendes under helt særlige forhold, sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold.

 

Hvor den kirkelige handling ikke ønskes udskudt, vil det under den nuværende situation være muligt at filme/fotografere eller livestreame handlingen. Dvs. at vores normale forbud mod brug af kamera i kirken er ophævet, indtil situationen er normaliseret.

 

 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

 

Sognepræsterne ved Guldager og Hostrup Kirker

 

Mette Præstegaard Friis tlf. 50 51 60 20

Brian Bannerholt tlf. 75 11 60 30