Gudstjenester

29nov kl. 09:00

Gudstjeneste Hostrup Kirke Mette Præstegaard kl. 9.00

 

29nov kl. 09:00
29nov kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 10.30

 

29nov kl. 10:30
02dec kl. 19:00

AFLYST Syng Julen ind

Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager. Efter vi har sunget, går vi i …

02dec kl. 19:00
05dec kl. 10:30

Dåbsgudstjeneste Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

05dec kl. 10:30
06dec kl. 10:30

Højmesse Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

 

06dec kl. 10:30
13dec kl. 09:00

Gudstjeneste Guldager Kirke Mette Præstegaard kl. 9.00

 

13dec kl. 09:00

Arrangementer

26nov kl. 18:30

Menighedsrådsmøde i sognehuset

 

26nov kl. 18:30
02dec kl. 19:00

AFLYST Syng Julen ind

Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager. Efter vi har sunget, går vi i …

02dec kl. 19:00
06dec kl. 14:00

AFLYST Julekoncert med Hjertingkoret i Hostrup kirke

 

06dec kl. 14:00
20dec kl. 10:30

De ni Læsninger Guldager Kirke Brian Bannerholt kl. 10.30

Igen i år vil vi holde den oprindeligt engelske tradition med De Ni Læsninger i hævd. …

20dec kl. 10:30
 
 

Gudstjeneste med mundbind i kirken

 

Ifølge sundhedsstyrelsens nye retningsliner skal der bæres mundbind ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Dog skal det kun bæres, når man går ind i kirken og ud igen.

Dvs. når man sidder på plads skal det ikke bæres.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Gudstjeneste med afstand

 

Vi må kun være 35 i Guldager Kirke og 20 i Hostrup Kirke, og menigheden skal sidde med 2 meters afstand til hinanden, medmindre man tilhører samme husstand. At afstandskravet er 2 og ikke 1 meter skyldes, at vi synger, og en gudstjeneste uden menighedens salmesang er utænkelig.

Antallet af deltagere kommer naturligvis til at påvirke de gudstjenester, hvor der er dåb. I de tilfælde, hvor der er 1 dåb, må dåbsfølget højst bestå af 15 personer, mens de kun må bestå af 10 personer, hvor der er 2 dåb

Ved højmessen vil vi desværre ikke kunne fejre nadver, da forholdene i Guldager og Hostrup Kirker ikke tillader, at den kan holdes på sundhedsforsvarlig vis.  I stedet for vil der være absolution.

Vi vil bruge kirkernes salmebøger, som bliver udleveret ved indgangen. Når gudstjenesten er forbi, vil vi bede menigheden om at aflevere salmebøgerne i en kasse i våbenhuset. De anvendte salmebøger vil derefter komme i karantæne i 48 timer, før de kan tages i brug igen.

Ved bisættelser og begravelser må der højst deltage 35 personer i Guldager Kirke og 15 i Hostrup Kirke. Her gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde en afstand på min. 2 meter til hinanden. Der er opstillet håndsprit i kirkerne, og vi vil på grund af smittefare ikke anvende salmebøgerne, men salmeark.

Vedr. bisættelser vil det være muligt, at udskyde den kirkelige handling til efter kremeringen i forbindelse med urnenedsættelsen, hvor jordpåkastelsen vil finde sted. På den måde kan handlingen udskydes, til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i bisættelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred. 


Denne begravelsesform kan kun anvendes under helt særlige forhold, sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold. Hvor den kirkelige handling ikke ønskes udskudt, vil det under den nuværende situation være muligt at filme/fotografere eller livestreame handlingen. Dvs. at vores normale forbud mod brug af kamera i kirken er ophævet, indtil situationen er normaliseret.

  

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

 

Sognepræsterne ved Guldager og Hostrup Kirker:  Mette Præstegaard Friis, telefon 50 51 60 20 og Brian Bannerholt, telefon 75 11 60 30.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

AFLYSNINGER - på grund af Covid-19

 

OBS!  OBS!  OBS!

På grund af covid-19 situationen, har vi i Guldager menighedsråd besluttet at aflyse kirkens arrangementer året ud. Det betyder, at Strikkecafé og Herreklub er aflyst, ligesom Sogneeftermiddag i sognehuset den 4. november og kirkefrokosten efter gudstjenesten den 22. november.

”Syng julen ind” den 2. december bliver heller ikke til noget i år.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Jul i Guldager Kirke

 

Juleaftensdag er den dag i kirkeåret, hvor rigtig mange gerne vil i kirke. I Guldager Kirke plejer vi at have en fyldt kirke til vores gudstjenester kl. 14.30 og 16.00. I år bliver det desværre anderledes.

 På grund af covid-19 situationen, må vi kun være 40 personer i kirken. I år har vi derfor en ekstra gudstjeneste kl. 13.00.

 

Billetter til julegudstjenesterne

For at man ikke skal gå forgæves, skal man have en billet for at deltage i gudstjenesten. Billetter til de tre julegudstjenester kan hentes på kirkekontoret, Guldagervej 89, fra tirsdag den 15. december til onsdag den 23. december.

 

Gudstjenesterne vil ligeledes blive live-streamet.

Se nærmere om live-streaming og kirkekontorets åbningstider her på vores hjemmeside www.guldager-hostrupkirker.dk

 

Heldigvis vil der være rig mulighed for at komme i kirke i julen og synge med vore smukke julesalmer, da der er gudstjeneste juledag, 2. juledag og julesøndag.

 

Guldager menighedsråd

 

Jul i Hostrup Kirke

 

Juleaftensdag plejer vi at have en fyldt kirke i Hostrup. I år bliver det desværre anderledes. På grund af covid-19 situationen, må vi kun være 20 personer i kirken.

 

I år har vi derfor en ekstra gudstjeneste, således at vi har julegudstjeneste kl. 11.00 og 14.30

 

For at man ikke skal gå forgæves, skal man reservere plads til gudstjenesterne hos menighedsrådsformand Marianne Veje ved enten at sende en mail til: marianneveje@bbsyd.dk eller en sms på 22 94 61 93. Pladsen er reserveret, når man modtager en tilmelding.

 

Pladserne kan reserveres fra tirsdag den 15. december indtil tirsdag den 22. december. Juledag er der gudstjenesten kl. 09.00

 

Hostrup menighedsråd