GULDAGER KIRKEGÅRD

Gravsteder

  • Traditionelle gravsteder - Afdeling A B C D E
  • Tuegravsteder - Afdeling T
  • Urnegravsteder - Afdeling F
  • Plænegravsteder - Afdeling F
  • Fælles plæne - afdeling F

På kirkegården er størsteparten af gravstederne udlagt som kistepladser, hvor der også kan nedsættes urner. På en enkelt afdeling er gravstederne udlagt til urner.

Der er for øjeblikket ingen ledige gravsteder på afdelingerne G H J

 

Søg begravede på guldager kirkegård her