Begravelse

Ved begravelse på Guldager kirkegård, udvælges et gravsted med plads til mindst én kiste. Hvis pårørende ønsker at blive begravet på samme gravsted, skal der være det antal kistepladser der ønskes nedsat på gravstedet. Der kan efterfølgende nedsættes urner på en kisteplads, der allerede er benyttet til en kiste.

Fredningstiden er 30 år for en kiste.

Henvendelse til kirkegården bør altid ske forud for begravelsen, selv om der allerede er et familiegravsted, for at forhøre om priserne for de efterfølgende 30 år.