Bisættelse

Ved bisættelser udvælges et gravsted, hvor urnen efterfølgende kan nedsættes. På Guldager Kirkegård er det muligt at nedsætte urner på alle kistepladser. Èn afdeling er udelukkende anlagt med urnepladser. Urner kan med samtykke fra gravstedsejeren nedsættes på en kisteplads, der allerede er benyttet til en kiste.

Se også under Urnenedsættelse.

Fredningstiden for en urne er 20 år.

Henvendelse til kirkegården bør altid ske forud for bisættelsen, selvom der allerede er et familiegravsted, for at forhøre om priserne for de efterfølgende 20 år.