Gravsteder

Traditionelt gravsted

Afdelingerne A, B, C, D, E, G, H og J. 

Gravsterne består af én eller flere kistepladser omkranset af stedsegrønne hække.

Et gravsted rummer mellem en og fire kistepladser. På hver kisteplads kan nedsættes otte urner.

Gravstederne anlægges individuelt.

Beplantningen kan bestå af små træer, buske og stauder.

Mindesten må ikke ved deres størrelse eller form virke skæmmende for kirken eller kirkegården. Buketter kan anbringes i stenvaser eller blomsterkræmmerhuse. Der må endvidere anbringes kranse, opsatser, potteplanter o.l.

Efter 1. marts hvert år indsamles udlagte kranse, puder o.l.

Gravstederne anlægges individuelt, og gravstedsejeren må gerne selv stå for anlæggelsen, ligesom kirkegården kan påtage anlæggelsen mod betaling.

Anlæggelse og påsætning af gravsten må tidligst ske en måned efter begravelse, da man skal forvente, at der sker en gravsætning, altså at jorden synker lidt sammen.

 

Vedligeholdelse af gravsted

Den, som har brugsretten til gravstedet, har ansvaret for, at gravstedet holdes i stand i hele fredningsperioden.

Der kan vælges mellem tre former for vedligehold:

  • Gravstedsejeren kan selv sørge for pleje og vedligehold. Dette meddeles til kirkekontoret.

  • Gravstedsejeren kan indgå årlig aftale om pleje og vedligeholdelse.

  • Gravstedsejeren kan indgå Gias-aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse.

Der kan tilvælges ydelserne grandækning, granpyntning, forårsblomster og sommerblomster.

Udvidet pleje og vedligehold for gravstedets fredningsperiode indbetales til GIAS-Center. Tilbuddet laves efter aftale med graveren.

 

Indbetalingen for erhvervelse af kiste-/urne- plads og ydelsen: Gravning, tilkastning og planering opkræves af Guldager kirkegård.

 

Ved registreret indbetaling til Guldager Kirkegård udstedes et gravstedbrev med oplysninger på dem, der er begravet eller nedsat i urne, samt mindst én indehaver af gravstedsretten. Gravstedsbrevet skal medbringes ved nye nedsættelser i gravstedet eller hvis gravstedsretten ønskes overdraget til en anden.

Debitor for gravstedet skal oplyse cpr. nr. og adresse og meddele adresseændring til kirkegårdskontoret.

Ved gravfredens udløb udsendes et hjemfaldsbrev som påmindelse. Man kan så beslutte, om man vil forlænge eller sløjfe gravstedet.

Bisættelse

Ved bisættelser udvælges et gravsted, hvor urnen efterfølgende kan nedsættes. På Guldager Kirkegård er det muligt at nedsætte urner på alle kistepladser. Èn afdeling er udelukkende anlagt med urnepladser. Urner kan med samtykke fra gravstedsejeren nedsættes på en kisteplads, der allerede er benyttet til en kiste.

Se også under Urnenedsættelse.

Fredningstiden for en urne er 20 år.

Henvendelse til kirkegården bør altid ske forud for bisættelsen, selvom der allerede er et familiegravsted, for at forhøre om priserne for de efterfølgende 20 år.

Bisættelse

Ved bisættelser udvælges et gravsted, hvor urnen efterfølgende kan nedsættes. På Guldager Kirkegård er det muligt at nedsætte urner på alle kistepladser. Èn afdeling er udelukkende anlagt med urnepladser. Urner kan med samtykke fra gravstedsejeren nedsættes på en kisteplads, der allerede er benyttet til en kiste.

Se også under Urnenedsættelse.

Fredningstiden for en urne er 20 år.

Henvendelse til kirkegården bør altid ske forud for bisættelsen, selvom der allerede er et familiegravsted, for at forhøre om priserne for de efterfølgende 20 år.