Hostrup kirke

Mens Guldager Kirke bliver renoveret, holdes gudstjenester m.v. i Hostrup Kirke. Kirken betaler for taxatransport til kirken, hvis man har svært ved på anden vis at komme frem. Se nærmere på forsiden.