Dåb

For at blive døbt i Guldager eller Hostrup kirke, skal man bo i sognet eller på anden måde være knyttet til kirken, for eksempel have slægtsmæssig tilknytning til kirken eller sognet.

 

Dåb og dokumenter

Hvis man ønsker at blive døbt eller at få et barn døbt, henvender man sig til Guldager Kirkekontor, for at blive indskrevet til dåb, og for at aftale, hvilken søndag eller helligdag, man ønsker dåben.

Ved dåbsindskrivningen skal man oplyse navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som alle skal være døbte med den kristne dåb, og være konfirmeret eller have nået konfirmationsalderen.

Efter dåbsindskrivningen sender kirkekontoret en bekræftelse med brevpost og formidler kontakt til præsten, som ringer dåbsforældrene op for at aftale en personlig samtale.

Når barnet er døbt, meddeler kordegnen dette til folkeregisteret, som derefter sender barnets personnummerbevis.

 

Cirka tre uger efter dåb eller navngivning får man et sundhedskort med post til barnet.

I Guldager kirke er der en særlig dåbsgudstjeneste den 1. lørdag i hver måned.

Skal barnet døbes i en anden kirke, kontaktes kirkekontoret, kordegnen eller præsten det pågældende sted. Anerkendte trossamfund kan også døbe eller navngive barnet.

Kordegnen kan oplyse om navnelovgivningen.

Liste over godkendte navn kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

Dåbsitual

Find dåbsritualet her.

 

Kontakt én af kirkens præster angående dåb, bryllup, begravelser og bisættelser eller kontakt kirkekontoret angående generelle spørgsmål om kirkelige handlinger.  Du finder telefonnumre og email-adresser under kontakt.