Dødsfald

For at blive begravet eller bisat i Guldager og Hostrup Kirke skal man normalt enten bo i sognet eller på anden måde have tilknytning til kirken, for eksempel slægtsmæssig tilknytning til kirken eller gravstederne.

Begravelse eller bisættelse udføres af præsterne ved Guldager-Hostrup sogne for sognets beboere eller for personer med tilknytning til sognet. Disse handlinger skal normalvis gennemføres i én af sognets egne kirker, Guldager eller Hostrup. Hvis jordfæstelsen i en særlig anledning ønskes uden for Guldager eller Hostrup kirkegård, på et andet nærtliggende gravsted inden for lokalområdet, kan præsten eventuelt medvirke ved denne jordfæstelse umiddelbart efter den kirkelige handling i Guldager eller Hostrup kirke

 

Praktiske forhold

I langt de fleste tilfælde henvender man sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger med kordegn og præst.

I forbindelse med begravelse eller bisættelse skal man melde sit ønske om dagen til kirkegårdskontoret. Der skal tilmeldes med mindst to hverdages varsel, og onsdag kl. 12.00 er sidste frist, hvis man ønsker begravelse/bisættelse fredag eller lørdag i samme uge.
Frister i forbindelse med ønske om begravelse eller bisættelse på helligdage varierer, dog er seneste tidpunkt kl. 13.30. Ring til kirkekontoret for at høre nærmere om disse frister.

 

Attester

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden sammen med afdødes

  • dåbs- eller navneattest
  • fødsels- og navneattest udstedt af personregisterføreren, hvis afdødes fødsel er registreret i et sønderjysk personregister.

Hvis afdøde var gift eller registreret partner, separeret eller enke/enkemand, skal der desuden afleveres

  • vielsesattest
  • partnerskabsattest
  • ægtefælles/partners dåbs- eller navneattest

På baggrund af disse udfærdiger bedemanden en dødsanmeldelse, som skal være kirkekontoret i hændes senest to hverdage efter dødsfaldet. Af dødsanmeldelsen skal det fremgå, om afdøde skal bisættes , det vil sige kremeres, eller begraves, det vil sige jordfæstes, hvorfra den kirkelige handling skal foregå, og hvilken kirkegård, der ønskes benyttet.

Man kan selv eller gennem bedemanden aftale tidspunkt for den kirkelige handling og samtale med præsten. Er afdøde medlem af folkekirken, skal en præst medvirke ved den kirkelige højtidelighed.

 

Brænding (kremering) eller jordbegravelse

Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes, jf. Lov om begravelse og ligbrænding.

Hvis afdøde ved sin død var medlem af en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning, anses det som udtryk for ønske om ligbrænding, med mindre det godtgøres, at afdøde - uanset sådant medlemskab - havde truffet bestemmelse om, at ville brændes.

Hvis ikke afdøde på nogen måde har tilkendegivet at ville brændes eller begraves, afgøres dette af de nærmeste pårørende.

 

Kirkelig handling eller borgerlig begravelse

Hvis afdøde, efter at være fyldt 15 år, havde fremsat ønske om enten kirkelig eller borgerlig begravelseshandling, skal ønsket efterkommes, jf. Lov om begravelse og ligbrænding.

Hvis afdøde ved sin død var medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses det som udtryk for ønske om, at en præst skal medvirke ved en kirkelig begravelseshandling, med mindre det kan dokumenteres, at afdøde ikke ønskede en kirkelig begravelse, uanset sit religiøse tilhørsforhold, jf. Lov om begravelse og ligbrænding.

På tilsvarende måde må det respekteres, hvis afdøde ved sin død ikke var medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses det som udtryk for ønske om, at der ikke skal medvirke en præst ved begravelseshandlingen, med mindre det godtgøres, at afdøde ønskede en kirkelig begravelse.

Borgerlig begravelse kan ikke finde sted fra en kirke.

 

Salmevalg

Kirkelig begravelse og bisættelse er en gudstjeneste, hvor der skal synges salmer, der svarer til begravelseshøjtideligheden og til den forkyndelse, der skal lyde i forbindelse med dødsfaldet. Derfor godtages der normalt ikke sange uden for Den Danske Salmebog.

Vi anbefaler, at afdødes særlige favoritsange eller andre mindesange udenfor salmebogen synges i forbindelse med en efterfølgende mindesammenkomst, hvor der er rig lejlighed til synge personrelaterede mindesange. De samme kriterier gælder også for eventuel solosang.

Derfor skal der i forbindelse med samtalen med præsten vælges salmer fra Den danske Salmebog. Normalt synger vi tre eller fire salmer ved en begravelse eller bisættelse. Derudover eventuelt desuden en salme ved graven eller rustvognen.

I er velkomne til at låne en salmebog i kirken, hvis I vil forberede jer. I kan også gå ind på Den Danske Salmebog, hvor der er forslag og mulighed for at høre salmemelodierne. Præsterne vil gerne hjælpe jer med at finde frem til passende salmer.

 

Ritual

Begravelse.

Læs mere på Kirkegårdene

 

Kontakt én af kirkens præster angående dåb, bryllup, begravelser og bisættelser eller kontakt kirkekontoret angående generelle spørgsmål om kirkelige handlinger.  Du finder telefonnumre og email-adresser under kontakt.