Fødsel

Jordemoderen sender en fødselsanmeldelse på barnet til Guldager Kirkekontor med tildelt personnummer. Forældrene skal kun selv foretage fødselsanmeldelsen, hvis en jordemoder ikke har medvirket ved fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, skal de udfylde en såkaldt Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.borger.dk, for at der kan træffes en faderskabsafgørelse (for at afgøre, hvem der er barnets far). Udfyldes Omsorgs- og Ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, har kirkekontoret hjemmel til at behandle erklæringen og træffe faderskabsafgørelsen. Udfyldes Omsorgs- og Ansvarserklæringen senere end de 14 dage, skal kirkekontoret videresende Omsorgs- og Ansvarserklæringen til Statsforvaltningen, som derefter behandler sagen og træffer afgørelse om faderskabet. 

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det sker ved, at barnet bliver døbt eller navngivet uden dåb. Se nærmere under menupunktet Dåb.

Har forældrene specielle ønsker til barnets navn, kan man henvende sig på kirkekontoret. Lister over godkendte drenge- og pigenavne ses på Ankestyrelsens hjemmeside.

Skal man ud at rejse, anbefales det at barnet har et navn, og at det er skrevet i passet.

 

Kontakt én af kirkens præster angående dåb, bryllup, begravelser og bisættelser eller kontakt kirkekontoret angående generelle spørgsmål om kirkelige handlinger.  Du finder telefonnumre og email-adresser under kontakt.