Konfirmation

Konfirmandtilmelding

Tilmelding foregår via dette link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Har du spørgsmål i forbindelse med konfirmation eller konfirmationsforberedelsen, så kontakt sognepræsterne Brian Bannerholt og Mette Præstegaard.

Betingelser for at blive konfirmeret

I følge gældende kongelig anordning (AND nr. 1027 af 24/09/2014) kan man blive konfirmeret, så længe man opfylder følgende tre betingelser, som præsten skal sørge for, er opfyldt.

 

1) man er døbt med den kristne dåb

2) man har modtaget forberedelse til konfirmation (iht. bestemmelserne i AND nr. 1027)

3) man er fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.

 

Hvis man ikke er døbt                     

Selv om man ikke er døbt, kan man begynde konfirmationsforberedelsen, altså gå til præst sammen med sin skoleklasse eller årgangshold. Men man skal døbes, før man kan blive konfirmeret under den afsluttende konfirmationsgudstjeneste på konfirmationsdagen. Dåben aftales med sognets præst.

 

Man skal forberedes til konfirmation

Ud over at være døbt med den kristne dåb, skal konfirmanderne have modtaget konfirmationsforberedelse, og igennem den være gjort fortrolig med den kristne tros elementære indhold og med folkekirkens gudstjeneste.

 

I følge den kongelige anordning skal en konfirmand normalt forberedes til konfirmation af en sognepræst i det pastorat, hvor konfirmanden bor. Dog kan konfirmationsforberedelsen gennemføres hos en anden folkekirkepræst, som er villig til at undervise og eventuelt konfirmere konfirmanden.

 

Begyndelsen på konfirmationsforberedelsen

Konfirmationsforberedelsen følger normalt skoleåret, og begynder, når man rykker op i 7. klasse. Præsten giver i god tid information om tid og sted til forældrene om konfirmationsforberedelsen, enten via skolen eller direkte til forældrene.

 

Link til Kgl. Anordning nr. 1027 af 24/09/2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164454

 

Konfirmationsdagen er afslutningen på konfirmationsforberedelsen.

Det egentlige indhold i konfirmationen er det, der sker under konfirmationsforberedelsen, hvor konfirmanden bliver fortrolig med den kristne troslære og folkekirkens gudstjeneste. Konfirmationsgudstjenesten på konfirmationsdagen er præstens afsluttende stadfæstelse af, at denne oplæring er sket. Uden den oplæring, som er indholdet i konfirmationsforberedelsen, er eller kan man ikke blive konfirmeret.

 

 

Kommende konfirmationsdatoer, alle dage kl. 10.00:

2019:
EIS: lør. d. 11. maj
7.A: St. Bededag d. 17. maj
7.B: Lør. 18. maj
7.C: Søn. 19. maj

2020:
EIS: lør. d. 2. maj
7.A: St. Bededag 8. maj
7.B: Lør. 9. maj
7.C: Søn. 10. maj

2021
:
EIS: lør. d. 24. april
7.A: St. Bededag d. 30. april
7.B: Lør. 1. maj
7.C: Søn. 2. maj

 

 

Gæster i kirken

Der er ingen begrænsninger, ud over de pladsmæssige. Tværtimod synes vi det er glædeligt, at så mange som muligt bakker op omkring handlingen i kirken. Men der skal naturligvis altid være plads til konfirmandernes nærmeste familie. Ved store konfirmand-hold kan det blive nødvendigt at sætte begrænsninger for antallet af gæster i kirken.

 

 

Fotografering i kirken

I Guldager og Hostrup kirke må man ikke fotografere eller filme, når en gudstjeneste eller en kirkelig handling er i gang.   Derudover er man velkommen til at fotografere før gudstjenesten eller efter gudstjenesten. Dvs. man må gerne fotografere før konfirmationsgudstjenestens start, når konfirmanderne i procession går ind i kirken, og når de går ud af kirken.

 

Så snart kordegnen starter gudstjenesten ved at sige: ”Lad os alle bede”, skal alle kameraer lægges væk. Dette sker for at opnå ro og koncentration om den højtidelige handling. Når udgangsbønnen er til ende, kan man frit fotografere eller filme igen.

 

I kirken opretholder vi den gode skik, at man slukker for sin mobiltelefon, før man går ind i kirkerummet.

 

Se en film om, hvordan konfirmationen foregår

 

Konfirmation i Hostrup kirke

Alle  kommende konfirmander i Hostrup Sogn har mulighed for at blive konfirmeret i Hostrup kirke, uanset hvilken skole de går på i 7. klasse.

Konfirmationssøndagen er altid søndag før bededag.

Konfirmationsforberedelsen kan følges sammen med ens egen klasse, eller hvis man ønsker det, og det tidsmæssigt kan lade sig gøre, kan man følge undervisningen hos en af sognets sognepræster. Kontakt menighedsråd, kirkekontor eller sognepræsterne for yderligere information. Menighedsrådet vil være behjælpelig med eventuelle udgifter i forbindelse med transport til konfirmationsforberedelse.

Menighedsrådet håber meget, at nogle vil benytte muligheden for at blive konfirmeret i vores smukke kirke.

Kommende konfirmander, som ikke skal konfirmeres i Hostrup eller Guldager kirke, og som ønskes nævnt på konfirmationslisterne, bedes selv taget kontakt til kirkekontor eller menighedsråd.

Marianne Veje,

Hostrup menighedsråd.

 

Kontakt én af kirkens præster angående dåb, bryllup, begravelser og bisættelser eller kontakt kirkekontoret angående generelle spørgsmål om kirkelige handlinger.  Du finder telefonnumre og email-adresser under kontakt.