Forretningsorden for Guldager Sogns Menighedsråd

Standardvedtægter for Guldager Sogns Menighedsråd

Vedtægter for kirkeværge og det stående udvalg