Menighedsrådsformand, Hostrup

Hostrupvej 5 6710 Esbjerg V
Telefon: 75 26 90 76
Mobil: 22 94 61 93
marianneveje@bbsyd.dk

Marianne Veje

Sekretær og Kontaktperson

Birgitte Davidsen Pedersen 

Kirkeværge

Lisbeth Drangsfeldt

Bente Klausen

Kasser

 

 

Næstformand

 Ketty Lykke Gregersen