Resultatet fra valgforsamling den 15. september 2020

 

Kandidater valgt til menighedsråd ved Guldager Kirke:

 

Bente Sørensen, Guldager

Torben Backs, Sønderris

Annette Aa Jensen, Guldager

Kirsten Pahuus Mulberg, Guldager Station

Jerry Østergaard, Sønderris

Jannie Ulriksen, Sønderris

Henning Helgård Schmidt, Guldager

Martin Tophøj Frederiksen, Guldager

Susan Grønhøj Krogager, Guldager

  

Som stedfortræder blev valgt:

 

Rikke Lintrup, Guldager

Jørgen Jørgensen, Sønderris

 

 

 

Vedrørende præsteboligen på Kirkevænget 9 i Guldager

 

I december 2019 fik menighedsrådet udarbejdet en rapport fra Jysk teknologisk institut på grund af mistanke af skimmelsvampe i præstegården.

Det fremgik af rapporten, at der var skimmelsvampe i præstegården og en renovering ville blive meget omfattende også økonomisk.

Menighedsrådet besluttede efter ekspertbistand, at nedrive præstegården og opføre en ny bolig med præstekontor på eksisterende matrikel.

Menighedsrådets beslutning blev godkendt af Provstiet den 17. marts 2020.

Præstefamilien er genhuset i Hjerting på Gl. Guldagervej 8, 6710 Esbjerg V, indtil der er opført ny bolig.

Brian Bannerholdt træffes på telf. 75 11 60 30 og har separat kontor på Gl. Guldagervej 8 i Hjerting.

 

Menighedsrådet