Vedrørende præsteboligen på Kirkevænget 9 i Guldager

 

I december 2019 fik menighedsrådet udarbejdet en rapport fra Jysk teknologisk institut på grund af mistanke af skimmelsvampe i præstegården.

Det fremgik af rapporten, at der var skimmelsvampe i præstegården og en renovering ville blive meget omfattende også økonomisk.

Menighedsrådet besluttede efter ekspertbistand, at nedrive præstegården og opføre en ny bolig med præstekontor på eksisterende matrikel.

Menighedsrådets beslutning blev godkendt af Provstiet den 17. marts 2020.

Præstefamilien er genhuset i Hjerting på Gl. Guldagervej 8, 6710 Esbjerg V, indtil der er opført ny bolig.

Brian Bannerholdt træffes på telf. 75 11 60 30 og har separat kontor på Gl. Guldagervej 8 i Hjerting.

 

Menighedsrådet